บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด

HEBBECKER ALPHA-LINE

HEBBECKER ALPHA-LINE

printing_machines.vt-alpha line

 Machine Printing versatronic Alpha-LINE

L
Positions                machine-diameter                  max.printsize
stations 10                     4.635 mm                 500 x 700 mm
stations 12                     4.930 mm                 500 x 700 mm
stations 14                     5.560 mm                 500 x 700 mm
stations 16                     6.165 mm                 500 x 700 mm
stations 18                     6.680 mm                 500 x 700 mm
stations 20                     7.260 mm                 500 x 700 mm
S
Positions                machine-diameter                  max.printsize
stations 10                     4.100 mm                 500 x 500 mm
stations 12                     4.380 mm                 500 x 500 mm
stations 14                     5.100 mm                 500 x 500 mm
stations 16                     5.650 mm                 500 x 500 mm
stations 18                     6.100 mm                 500 x 500 mm
stations 20                     6.800 mm                 500 x 500 mm

Line

เพิ่มเพื่อน

Instagram

Instagram

Contact Us

บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่ : 31 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : (662) 417-2224-8
แฟก : (662) 417-2229-30
มือถือ : (668) 1376-8251